Search
  • Jana Rybárová/JR design

Zariadenie priestorov realitnej kancelárie

Jeden z návrhov, ktoré som v poslednej dobe realizovala je zariadenie priestorov pre realitnú kanceláriu. Klient ma oslovil a dodal tieto fotografie pôvodného stavu:Požiadavka bola na elegantné a reprezentatívne priestory pre kanceláriu, zároveň maximálne využitie priestoru a nie veľmi nákladná realizácia.


Najväčšia miestnosť (0.73-74) je zároveň vstupný priestor a má obsahovať tri pracovné miesta a recepciu. Priestory 0.71 a 0.72 sme sa rozhodli zlúčiť, aby tu mohla vzniknúť zasadačka pre 12 ľudí. A priestor 0.22 je určený pre kuchynku a oddychovú miestnosť pre zamestancov a neformálne stretnutia s klientami.


A ako vyzerajú finálne návrhy?


Vstupná miestnosť

Zasadačka

Kuchynka12 views0 comments

Recent Posts

See All