Interiérová štúdia

Cena: 10 Eur/m2

Zahŕňa zameranie priestoru (ak nie sú k dispozícii pôdorysy), návrh dispozície priestoru, samotný návrh interiéru s reálnymi zariaďovacími prvkami a materiálmi. Finálnym výstupom sú realistické 3D vizualizácie vo viacerých pohľadoch na každú jednotlivú zariaďovanú miestnosť. 

Realizácia projektu

Cena: 35 Eur/m2

Obsahuje zabezpečenie kompletnej realizácie projektu, vrátane cenovej kalkulácie, nákupu a objednávok zariadenia, konzultácie, autorský dozor (v rozsahu 15 hod.) Zahŕňa interiérovú štúdiu. Cena je vždy kalkulovaná individuálne, vyššie uvedená cena je maximálna. 

Osobná konzultácia, dozor, nákup a pod.

Cena: 15 Eur/hod.

Pokiaľ nie sú v rámci predplatenej realizácie projektu. Účtuje sa každá začatá polhodina.